ChanServ Komutları, NickServ, MemoServ,ChanServ,


DIKKAT: Bazi serverlerde /cs info #kanalismi yerine /msg chanserv info #kanalismi yazilir. /cs komutu calismazsa, bu kismi /msg chanserv olarak degistirin. IRC serveri degistirdiginizde servislerde degisebilir, bu nedenle bütün komutlar heryerde bulunmayabilir.

komut :>/cs info #kanalismi Kanal hakkinda bilgi verir.
komut :>/cs identify #kanalismi sifre Bu komut kanal sahibleri icin
komut :>/cs acc #kanalismi nick kisinin kanalda ne accessi oldugunu gözterir
komut :>/cs register #kanalismi sifre tanitim kanali kayit eder
komut :>/cs drop #kanalismi kanali siler
komut :>/cs why kanalismi nick opun hangi nickle op aldigini gösterir
komut :>/cs op #kanalismi nick o kisi aninda kanalda op olur
komut :>/cs deop #kanalismi nick o kisinin opunu alir
komut :>/cs voice #kanalismi nick o kisi aninda kanala voice olur
komut :>/cs devoice #kanalismi nick o kisinin voicesi alinir
komut :>/cs unban #kanalismi me oplarin kendilerine atilan bani cözer
komut :>/cs unban #kanalismi all kanalin tüm banlarini cözer
komut :>/cs invite #kanalismi kanali özel yapar gire bilmek icin davet lazim
komut :>/cs mdeop #kanalismi kanalda tüm oplarin opunu alir
komut :>/cs mkick #kanalismi kanaldan herkezi ayni anda atar
komut :>/cs set #kanalismi passwd sifre kanal sifresini degistirir
komut :>/cs set founder nick kanal sahibini degistirir. önce identifi lazim
komut :>/cs set #kanalismi anlatim kanalin anlatimini degitirir
komut :>/cs set #kanalismi adres kanalin web adresini degistirir
komut :>/cs set #kanalismi memolevel vop/aop kanala kimler memo yollar
komut :>/cs set #kanalismi mlock +mtsimpkl kanal modlarini ayarlar
komut :>/cs set #kanalismi opguard on/off aop ve sop listesinde olmayan op olamaz
komut :>/cs set #kanalismi restrict on/off kanala oplardan baskasi mircle giremez
komut :>/cs set #kanalismi topiclock founder/sop/aop kanalin topickini kimler degistire bilir onu ayarlar
komut :>/cs sop #kanalismi list sop listesini gösterir
komut :>/cs aop #kanalismi list aop listesini gösterir
komut :>/cs sop #kanalismi add nick sop listesine sop ekler
komut :>/cs aop #kanalismi add nick aop listesine aop ekler
komut :>/cs sop kanalismi del nick sop listesinden siler
komut :>/cs aop #kanalismi del nick aop listesinden siler
komut :>/cs vop #kanalismi list nick vop listesini gösterir
komut :>/cs vop #kanalismi add nick vop listesine ekler
komut :>/cs vop #kanalismi del nick vop listesinden siler
komut :>/cs akick #kanalismi list kanalin akick listesini gösterir
komut :>/cs akick #kanalismi add ipnr ipnr ile akick listesine yazar
komut :>/cs akick #kanalismi del nr/ip akick listesinden siler
komut :>/ns drop nick kendi nickinisi siler
komut :>/ns identify nick sifre nickkinisi identify eder
komut :>/ns info nick nick üzeri info verir
komut :>/ns register sifre email nick sifrelemek icin
komut :>/msg nickserv set passwd yenisifre nick sifresini degistirir
komut :>/ns ghost nick sifre baskasi kullirsa eger onu düsürür
komut :>/ns release nick sifre nicki serverden geri alir
komut :>/ns recover nick sifre kill on olmadan önce kullanilir
komut :>/ns set kill on/off nicki baskasinin kullanmasini önler
komut :>/ns set nomemo on/off memolari kapar
komut :>/ns set noop on/off oplardan baskasindan memo almaz
komut :>/ns set url adres web adresini degistirir
komut :>/ns access list access listesini gösterir
komut :>/ns access add ip access listesine yazar
komut :>/ns access del ip/nr access listesinden siler
komut :>/ns access wipe tüm access listesini siler
Komut :>/ns set noop on/off kanala girince cs size otomatikmen op vermez
komut :>/ms list gelen memolari gözterir
komut :>/ms read memeonr yazilan nr memoyu gozterir
komut :>/ms del memonr/all memolari tek tek yada hapsini birden siler
komut :>/ms send nick memo bir kisiye memo yollar
komut :>/ms send #kanalismi kanala memo yollar
komut :>/ms forward on/off baska nicke yollar
komut :>/ms sendto #kanalismi sop/aop/vop Kanal aop/sop/voplara mesaj yollar
komut :>/ms expunge Cöp kutusundaki tüm mesajlari siler
komut :>/join #kanalismi kanala sokar
komut :>/part #kanalismi kanaldan cikarir
komut :>/quit irc den cikarir
komut :>/list kanal listesini alir
komut :>/msg nick mesaj bir kisiye mesaj yollar
komut :>/ignore nick o kisiyi ignore eder
komut :>/whois nick o kisi üzerinde bilgi alir
komut :>/kick nick sebep o kisiyi sebepli kickler
komut :>/ban #kanalismi nick o kisi kanalda banlanir
komut :>/invite nick #kanalismi o kisi kanala davet edilir
komut :>/msg nickserv set secure on nick güvenligi devreye giriyor

Nick korumak icin yapilacak islem:
/ns access wipe