Category Archives: Karışık

Edep ve Haya

Edep

Edep; insanın terbiyeli olması, haddini aşmaması, hem Yüce Allah’a hemde insanlara karşı saygılı davranmasıdır. Hepimizi yoktan var eden, bize sonsuz nimetler veren Allah’a karşı edepli olmalıyız. Yüce Allah’a karşı edepli olmamız demek, onu sevmemiz ve e... Devamını Oku

Alçak Gönüllülük ve Hoşgörü

Hoşgörülülük

Alçak gönüllülük; kimseyi küçümsememek, büyüklük etmemek ve kimseyi hor görmemektir. Alçak gönüllü insan; namuslu, sözlerinde tutarlı, göründüğü gibi olan ve olduğu gibi görünen insandır. Bu insan, kendi kişilik ve vakarını koruduğu gibi başkalarına karşı... Devamını Oku

Türklerin Müslüman Olması

Türkler

Türklerin Müslüman Olması. Evrensel bir din olan İslamiyet, Peygamberimizin sağlığında, Arap yarımadasında yaşayan insanların çoğunluğu tarafından kabul edilmişti. Hz. Ömer zamanında daha da yayılan İslam dini, Türk sınırlarına kadar ulaştı. Türklerin M... Devamını Oku

Ahıret Gününe İnanmak

Ahiret Günü

Yaratılmış olan varlıkların hiçbiri ölümsüz değildir. Bu nedenle her varlık, Allah’ın kendileri için belirlediği zaman geldiğinde bu alemden ayrılmaktadır. Evren de kıyametin kopmasıyla ortadan kalkacak ve yeni bir alem kurulacaktır. Kurulacak olan bu son... Devamını Oku

Cesaret ve şecaat

Cesaret

Cesaret insanın güç yada tehlikeli bir işe girişirken kendisinde bulunduğu güven ve yürekliliktir.  Şecaat ise, din, vatan, millet ve namus uğrunda mücadeleye atılıp fedakarlık göstermektir. Cesaret ve şecaat gerektiği yerde ve gerektiği zaman gösterilmel... Devamını Oku

Tevekkül Etmek

Tevekkül Etmek

Tevekkül; bir işte başarıya ulaşmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıktan sonra Yüce Allah’a güvenip dayanarak işin sonucunu ona bırakmaktır. İnsanın, bir şeyin meydana gelmesi için yapılması gereken işleri yapmadan yani sebepleri yerine getirmeden işi A... Devamını Oku

Tesfir, Tercüme, Meal Nedir Anlamları

Tercüme Resmi

Tesfir; Kuran ayetlerinin, İslam bilginleri tarafından geniş bir şekilde açıklanmasıdır. Kuranı Kerim tüm insanlar için indirilmiştir. Onda yer alan bilgiler, yani emirler, yasaklar ve öğütler evrensel olduğu için bütün dünya insanlarının onu anlamaya iht... Devamını Oku