Chat, Sohbete Giri?
gölgeler
gölgeler
icon
icon

YAZAR : SiteAdmiN

OKUNMA :

YORUM : 0

Ahiret Günü

Yaratılmış olan varlıkların hiçbiri ölümsüz değildir. Bu nedenle her varlık, Allah’ın kendileri için belirlediği zaman geldiğinde bu alemden ayrılmaktadır. Evren de kıyametin kopmasıyla ortadan kalkacak ve yeni bir alem kurulacaktır. Kurulacak olan bu sonsuz aleme, yani ahirete inanmak imanın esaslarındandır. Kuranı Kerimdeki pek çok ayette ahirete iman Yüce Allah’a imanla birlikte anılır. Konuyla ilgili ayetlerden birinin anlamı şöyledir:

” Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya; işte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz.”

Peygamberimiz (S.A.V) de şu hadisinde, ahirete inanmanın imanın şartlarından olduğunu belirtmiştir:

“İman Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmaktır.”

Yüce Allah, insanı da diğer varlıklardan farklı özelliklerde yaratarak onu, kendisine iman ve ibadet etmekle yükümlü kılmıştır. Bu yükümlülüğü yerine getiren kullarını ahirette ödüllendireceğini, yerine getirmeyenleri ise cezalandıracağını bildirmiştir. Demek ki ahiretin varlığı gerçekleşecek ve her insan bu dünyadaki hal ve hareketlerinden hesaba çekilecektir.

Ahiret Günü

Ahiret Günü

Bu dünyada iyi ahlaklı insanlar bulunduğu gibi kötü ahlaklı olanlar da bulunmaktadır. İnsanlardan bazıları Allah’a karşı görevlerini yaptıkları halde bazıları yapmamaktadır. İnsan, iyi davranışlarının ödülünü, kötü davranışlarının da cezasını dünyada bazen görmemektedir. Oysa Allah’a karşı görevlerini yerine getirenlere, iyi işler yapanlara ödül, görevlerini yapmayanlara ceza verilmesi adaletin gereğidir. Haklı olanların haklarını almaları, suçluların da cezalarını çekmeleri de adaletin gereğidir. Bu adalet de tam olarak ahirette gerçekleşecektir.

Ahirete inanmanın insan üzerinde olumlu etkileri vardır. Ahirete inanan insan, Allah’ın haram kıldığı her türlü kötülükten uzak durur, hal ve hareketlerine dikkat eder. Doğruluktan ayrılmaz.

Ahirete inanan insan, daima iyi işler yapmaya, yoksullara, muhtaçlara yardım etmeye çalışır. Kendi hakkını bilir. başkalarının hakkını gözetir, Helal yoldan kazanmanın yollarını arar. Yaptığı her davranışın hesabını verip karşılığını göreceğine inanan kimse, başkasının malına, canına, hakkına ve hürriyetine zarar vermez.

Ahirete iman, insan için bir ümit ve huzur kaynağıdır. İnsan, ebedi olarak yaşamayı, yok olmamayı arzu eder. Ahiretin varlığına inanan kimse ise yok olup gitme endişesi taşımaz. O, kendisini ve bütün varlıkları yoktan yaratan Yüce Allah’ın sonsuz güç ve kudret sahibi olduğunu her şeyi yoktan yarattığı gibi insanları da yeniden diriltmeye kadir olduğunu bilir. Bunu bilen ve ahirete inanan insan, orada sonsuz bir hayata kavuşacağı için ölümden korkmaz,  yok olma endişesi taşımaz.

ETİKETLER :

ÖNCEKİ YAZI «

Yazı hakkında görüşleriniz

Yorumlarınız yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.